Taśmy montażowe dwustronnie klejące aktywowane na gorąco (aktywowane termicznie) 

 

Oferujemy naszym klientom szeroki wybór taśm dwustronnie lepnych, montażowych aktywowanych termicznie.

 

Taśmy montażowe mogą mieć różne przeznaczenie i zastosowanie. Dla potrzeb produkcji przy użyciu taśm aktywowanych termicznie można łączyć części z tworzyw sztucznych podczas montażu elektoniki, łączyć tkaniny z włókna szklanego oraz inne włókniny techniczne, łączyć materiały termouszczelniające  (uszczelki kominków), laminować PCV i inne plastyfikowane materiały. Stosowanie taśm aktywowanych termicznie Scapa zapewnia wysoką siłę wiązania (uznawaną za strukturalną w wielu zastosowaniach) dla metali, drewna, tworzyw sztucznych, papieru, ceramiki oraz tkanin. Taśma nie jest lepna w temeraturze pokojowej, co ułatwia jej przygotowanie, pozycjonowanie, wycinanie. Stosunkowo niska temparatura aktywacji pozwala na stosowanie na podłożach wrażliwych na temperaturę. Przezroczystość redukuje widoczność połączenia na jasnych podłożach. Taśmy aktywowane termicznie zostały zaprojektowane tak, aby nie wyciekały i wyciskały się pod wpływem wysokiej temperatury. Są doskonale odporne na rozpuszczalniki, plastyfikatory i ciepło po utwardzeniu. W niskich temperaturach zachowują swoją elastyczność.

 

 

 
Podstawowe informacje o taśmach montażowych elektroprzewodzących: 
 

 

 

Intra tasma noimage

Produkt: Taśma ThermoFilm® Scapa H191U

Opis: ThermoFilm H191U jest aktywowaną termicznie, niepowlekaną nitrylowo-fenolową termoutwardzalną folią transferową. Taśma jest na przekładce transportującej papierowej. Taśma preznaczona do łączenia części z tworzyw sztucznych podzespołów elektronicznych, do łączenia tkanin szklanych i włóknin technicznych, uszczelniania termicznego, laminowania PCV i innych plastyfikowanych materiałów. Taśmę Scapa H191U można ciąc i łatwo pzoycjonować - nie jest lepna w temperaturze pokojowej. Aktywuje się w stosunkowo niskich temepraturach, dzięki czemu może być używana dla wrażliwych na temperaturę materiałów. Zapewnia bardzo silne połączenie (porównywalne ze strukturalnym) dla wielu materiałów, włącznie z metalami, drewnem, tworzywami, papierem, ceramiką i włókninami. Pozostaje elastyczna w niskich temperaturach po utwardzeniu. Nie wycieka podczas nagrzewania. Jest znakomicie odporna na rozpuszczalniki, plastyfikatory i wysokie temperatury po utwardzeniu. 


Grubości [mm]: 0.051
Kolor: przezroczysty o bladożółtym odcieniu
Nośnik: brak
Temperatura aktywacji: [oC]: +66 ... +121
Temperatura klejenia [oC]: +121 (15-45s) ... +204 (1-5s) 
Temperatura utwardzania [oC]: +149 (30-45min) ... +204 (5-10min) 
Karta technicznana życzenie