Taśmy i sznury butylowe dwustronnie lepne

 

 

Oferujemy naszym klientom szeroki wybór mas butylowych wytłoczonych jako taśma butylowa dwustronnie lepna, sznur butylowy, paski, wykoje, laminaty. 

 

Nasze butyle produkowane są w Unii Europejskiej z zachowaniem najwyższej jakości potwierdzonej certyfikatem ISO 9001:2000. Produkcja odbywa się z zachowaniem wysokich standardów dotyczących składu chemicznego używanych materiałów rygorystycznie ograniczonych Dyrektywami UE.

 

Szeroka gama standardowych mas butylowych może być wytłoczona w postaci taśm, wstęg, sznurów lub innych kształtów zgodnych ze specyfikacją klienta. W indywidualnych przypadkach możliwa jest dalsza modyfikacja składu chemicznego mieszanek pod kątem potrzeb klienta oraz możliwe jest dostarczenie butylu w rozmiarach i postaci wg jego specyfikacji. 

 

Butyle dwustronnie lepne wytłoczone w postaci taśm, sznurów, profili - podstawowe cechy:

 • trwale plastyczna mieszanka kauczukowa

 • nie twardnieje, nie kruszeje

 • bez substancji lotnych, bez ubytku masy

 • znakomite właściwości hydroizolacyjne, wodouszczelniające 

 

Butyl dwustronnie lepny - typowe zastosowania:

 • uszczelnianie dylatacji, fug, połączeń konstrukcji w budownictwie pasywnym i energooszczędnym

 • uszczelnianie połączeń konstrukcji betonowych (studnie, odwodnienia)

 • uszczelnianie połączeń płyt warstwowych, blach trapezowych

 • produkcja płyt warstwowych

 • uszczelnianie pokryć dachowych, akcesoriów dachowych, parapetów, obróbek blacharskich

 • uszczelnianie połączeń folii dachowych, membran izolacyjnych, folii fundamentowych, podposadzkowych, odwodnień liniowych

 • produkcja akcesoriów dachowych, taśm kalenicowych, taśm kominowych, kominków wentylacyjnych

 • uszczelnianie elewacji, zadaszeń, ogrodów zimowych

 • produkcja okien, witraży 

 • montaż stolarki okiennej i drzwiowej

 • produkcja i montaż reklam zewnętrznych

 • uszczelnianie nadwozi samochodowych, kloszy lamp, karoserii, zabudowy przyczep kempingowych, kamperów, autobusów i innych pojazdów i łodzi

 • uszczelnianie zbiorników, silosów, pojemników

 • uszczelnianie kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, spalinowych

 • inne wymagające stosowania nietwardniejących mas uszczelniających przeciw przenikaniu powietrza, wody i wilgoci

 
Podstawowe informacje na temat wybranych taśm i sznurów butylowych dwustronnych: 
 

 

 

GCA Intra wysokiej jakoci profesjonalny uszczelniacz butylowy

Produkt: Uszczelniacz z masy butylowej GCA

Opis: Syntetyczny uszczelniacz z masy butylowej przeznaczony do uszczelniania stalowych i aluminiowych elementów konstrukcji dachowych. Starannie opracowany dla zapewnienia długiej żywotności i szczelności jakich wymaga współczesne budownictwo. Zapewnia skuteczne uszczelnienie połączeń arkuszy blach i elementów pokryć dachowych i elewacyjnych, uszczelnienie krawędzi folii i blach, świetlików i obróbek blacharskich, uszczelnienie elementów wypełnionych pianką, przepustów, płyt warstwowych. Dla obszaru Wielkiej Brytanii i Irlandii dla butylu GCA obowiązuje 12 letnia gwarancja. Butyl o wysokiej lepności początkowej i podwyższonej wytrzymałości temperaturowej. 
Butyl GCA może być dostarczony w postaci sznurów, taśm lub profili w typowych lub ustalonych z klientem rozmiarach.


Przyczepność przy kącie odrywania 90o [N/cm]: 7
Przyczepność przy kącie odrywania 180o [N/cm]: 14
Zakres odporności temperaturowej [oC]: -40 ... +110
Kolor: Szary
Karta techniczna: GCA

 

 

 


0390 Intra wysokiej jakoci profesjonalny uszczelniacz z masy butylowej

Produkt:  Wysokiej jakości profesjonalny uszczelniacz konstrukcyjny Ropeseal

Opis: Wysokiej jakości uszczelniacz butylowy zaprojektowany do stosowania w systemach dachowych stalowych i aluminiowych. Cechuje się długim okresem żywotności i dobrą przyczepnością do powierzchni metalowych i zdolnością do pochłaniania ruchów dylatacyjnych konstrukcji.
Butyl Ropeseal może być dostarczony w postaci sznurów, taśm, wielopasków, wykrojów lub profili w typowych lub ustalonych z klientem rozmiarach.
Przyczepność przy kącie odrywania 180o [N/cm]: 7
Zakres odporności temperaturowej [oC]: -40 ... +90
Kolor: Czarny
Karta technicznaRopeseal

 

 

 


0303 Intra Tama Profil U uszczelniacz z masy butylowej

Produkt: Uszczelniacz z masy butylowej 0303

Opis: Syntetyczny uszczelniacz z masy butylowej do ogólnego stosowania. Zapewnia skuteczne uszczelnienie przy montażu pokryć dachowych i elewacyjnych/ściennych. Stosowany jest do uszczelniania połączeń konstrukcji przeciw przenikaniu wody, kurzu i wilgoci w budownictwie i motoryzacji. Butyl ten używany jest także jako uszczelnienie kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych oraz do uszczelnień zbiorników, worków próżniowych (vacuum). Butyl 0303 ma podwyższoną wytrzymałość temperaturową krótkotrwałą do +120oC
Butyl 0303 na podstawie przeprowadzonych badań cechuje się żywotnością na poziomie >25lat. 
Butyl 0303 może być dostarczony w postaci sznurów, taśm lub profili w typowych lub ustalonych z klientem rozmiarach.


Przyczepność przy kącie odrywania 90o [N/cm]: 7
Przyczepność przy kącie odrywania 180o [N/cm]: 8
Zakres odporności temperaturowej [oC]: -40 ... +90 (krótkotrwale do +120)
Kolor: Czarny, szary, biały.
Karta techniczna: 0303

 

 

 


0305 Intra wysokiej jakoci profesjonalny sznur butylowy

Produkt:  Uszczelniacz z masy butylowej 0305

Opis: Syntetyczny uszczelniacz z masy butylowej do ogólnego stosowania. Zapewnia skuteczne uszczelnienie przy montażu pokryć dachowych i elewacyjnych/ściennych. Stosowany jest do uszczelniania połączeń konstrukcji przeciw przenikaniu wody, kurzu i wilgoci w budownictwie i motoryzacji. 
Butyl 0305 może być dostarczony w postaci sznurów, taśm, wielopasków, wykrojów lub profili w typowych lub ustalonych z klientem rozmiarach.


Przyczepność przy kącie odrywania 90o [N/cm]: 8
Przyczepność przy kącie odrywania 180o [N/cm]: 9
Zakres odporności temperaturowej [oC]: -40 ... +90
Kolor: Czarny, szary, biały
Karta techniczna: 0305

 

 

 


2239 Intra tama uszczelniacz z masy butylowej

Produkt:  Uszczelniacz z masy butylowej 2239

Opis: Syntetyczny uszczelniacz z masy butylowej do ogólnego stosowania. Zapewnia skuteczne uszczelnienie przeciw przenikaniu powietrza, kurzu, wody i wilgoci w budownictwie, konstrukcjach i motoryzacji oraz do uszczelnień zbiorników, worków próżniowych (vacuum). Skutecznie uszczelnia połączenia membran i dachowe obróbki blacharskie. Jest barierą dla niechcianej wilgoci w przyczepach kempingowych, kamperach i nadwoziach samochodowych. 
Butyl 2239 może być dostarczony w postaci sznurów, taśm, wielopasków, wykrojów lub profili w typowych lub ustalonych z klientem rozmiarach.


Przyczepność przy kącie odrywania 90o [N/cm]: 7
Przyczepność przy kącie odrywania 180o [N/cm]: 11
Zakres odporności temperaturowej [oC]: -40 ... +90
Kolor: Czarny, szary, biały
Karta techniczna: 2239

 

 

 


2242 Intra wysokiej jakoci profesjonalny uszczelniacz butylowy

Produkt:  Uszczelniacz z masy butylowej 2242

Opis: Syntetyczny uszczelniacz z masy butylowej do ogólnego stosowania o podwyższonej lepności. Zapewnia skuteczne uszczelnienie przeciw przenikaniu powietrza, kurzu, wody i wilgoci w budownictwie i wentylacji. Skutecznie uszczelnia obróbki dekarskie - dachówki, kalenice, gąsiory, kominy i parapety. Jest odpowednim uszczelniaczem do połączeń membran budowlanych. 
Butyl 2242 może być dostarczony w postaci sznurów, taśm, wielopasków, wykrojów lub profili w typowych lub ustalonych z klientem rozmiarach.


Przyczepność przy kącie odrywania 90o [N/cm]: 15
Przyczepność przy kącie odrywania 180o [N/cm]: 21
Zakres odporności temperaturowej [oC]: -40 ... +90
Kolor: Czarny
Karta techniczna: 2242

 

 

 


2255 Intra ultralepny wysokiej jakoci profesjonalny butyl dla budownictwa

Produkt:  Uszczelniacz z masy butylowej 2255

Opis: Syntetyczny uszczelniacz z masy butylowej do ogólnego stosowania o najwyższej lepności. Zapewnia skuteczne uszczelnienie przeciw przenikaniu powietrza, kurzu, wody i wilgoci w budownictwie i wentylacji. Skutecznie uszczelnia obróbki dekarskie - dachówki, kalenice, gąsiory, kominy i parapety. Jest odpowednim uszczelniaczem do połączeń membran budowlanych. 
Butyl 2255 może być dostarczony w postaci sznurów, taśm, wielopasków, wykrojów lub profili w typowych lub ustalonych z klientem rozmiarach.Przyczepność przy kącie odrywania 180o [N/cm]: 22
Zakres odporności temperaturowej [oC]: -40 ... +90
Kolor: Czarny
Karta techniczna: 2255

 

 

 


0311 Intra wysokiej jakoci profesjonalny uszczelniacz butylowy dla motoryzacji

Produkt:  Wysokiej jakości profesjonalny uszczelniacz z masy butylowej 0311

Opis: Syntetyczny uszczelniacz z masy butylowej do wymagających zastosowań w budownictwie i motoryzacji. Zapewnia wysokiej jakości skuteczne uszczelnienie przeciw przenikaniu powietrza, kurzu, wody i wilgoci podczas montażu akcesorii dachowych, okien dachowych, świetlików, a w motoryzacji skuteczne uszczelnianie konstrukcji nadwozi, karoserii oraz zabudowy kamperów, przyczep kempingowych. 
Butyl 0311 może być dostarczony w postaci sznurów, taśm, wielopasków, wykrojów lub profili w typowych lub ustalonych z klientem rozmiarach.


Przyczepność przy kącie odrywania 90o [N/cm]: 12
Przyczepność przy kącie odrywania 180o [N/cm]: 24
Zakres odporności temperaturowej [oC]: -40 ... +90
Kolor: Biały, szary, czarny
Karta techniczna: 0311

 

 

 


0320 Intra wysokiej jakoci profesjonalny uszczelniacz z masy butylowej multipaski

Produkt:  Wysokiej jakości profesjonalny uszczelniacz z twardszej masy butylowej 0320

Opis: Syntetyczny uszczelniacz z masy butylowej o zwiększonej twardości i wytrzymałości temperaturowej do wymagających zastosowań w budownictwie i motoryzacji. Zapewnia wysokiej jakości skuteczne uszczelnienie przeciw przenikaniu powietrza, kurzu, wody i wilgoci w motoryzacji w konstrukcjach nadwozi samochodowych, kamperach i przyczepach kempingowych, do uszczelnień elementów karoserii, szyberdachów, kanałów odprowadzających wodę.  Idealny w konstrukcjach maszyn i urządzeń, gdzie wymagany jest twardszy butyl oraz w konstrukcjach budowlanych. 
Butyl 0320 może być dostarczony w postaci sznurów, taśm, wielopasków, wykrojów lub profili w typowych lub ustalonych z klientem rozmiarach.


Przyczepność przy kącie odrywania 90o [N/cm]: 11
Przyczepność przy kącie odrywania 180o [N/cm]: 22
Zakres odporności temperaturowej [oC]: -40 ... +100
Kolor: Czarny
Karta techniczna: 0320

 

 

 


0323 Intra butyl jednostronnie lepny laminowany folia lepna po podgrzaniu

Produkt: Uszczelniacz z masy butylowej jednostronnie/dwustronnie lepny 0323

Opis: Syntetyczny laminowany folią aktywowaną termicznie uszczelniacz z masy butylowej. Do czasu aktywowania wysoką temperaturą jest jednostronnie lepny. Po podaniu temperatury minimum +170oC folia staje się przylepna. Butyl dostępny w postaci taśm lub wykroi. Tworzy warstwę wytłumiającą i hydroizolacyjną połączeń konstrukcji w przemyśle maszynowym i motoryzacyjnym.


Przyczepność przy kącie odrywania 90o [N/cm]: 12
Przyczepność przy kącie odrywania 180o [N/cm]: 18
Zakres odporności temperaturowej [oC]: -40 ... +90
Kolor: Czarny
Karta techniczna: 0323

 

 

 


0390 Intra wysokiej jakoci profesjonalny uszczelniacz z masy butylowej

Produkt:  Wysokiej jakości profesjonalny uszczelniacz z masy butylowej 0390

Opis: Wysokiej jakości syntetyczny uszczelniacz z masy butylowej odpornej na chemikalia. Butyl dedykowany do łączenia arkuszy z tworzyw (DPC, DPM) i uszczelnień w agresywnych chemicznie środowiskach, takich jak zbiorniki. Butyl ten używany jest także do wypełniania luk i uszczelnień karoserii w przemyśle motoryzacyjnym.
Butyl 0390 może być dostarczony w postaci sznurów, taśm, wielopasków, wykrojów lub profili w typowych lub ustalonych z klientem rozmiarach.


Przyczepność przy kącie odrywania 90o [N/cm]: 12
Przyczepność przy kącie odrywania 180o [N/cm]: 18
Zakres odporności temperaturowej [oC]: -40 ... +90
Kolor: Czarny
Karta techniczna: 0390

 

 

 

 


0421 Intra wysokiej jakoci profesjonalny sznur butylowy

Produkt:  Wysokiej jakości profesjonalny uszczelniacz do elementów betonowych typ 0421

Opis: Wysokiej jakości uszczelniacz butylowy (czysty butyl bez domieszek bitumu) zaprojektowany do stosowania przy uszczelnianiu połączeń elementów betonowych, głównie w podziemnych i naziemnych systemach kanalizacji i odwodnień. Butyl cechuje się bardzo długim okresem żywotności i dobrą przyczepnością do powierzchni betonowych bez konieczności stosowania primerów. Butyl jest trwale plastyczny i nie kurczy się, nie ma ubytku masy.
Butyl 0421 może być dostarczony w postaci sznurów, taśm, profili w typowych lub ustalonych z klientem rozmiarach.
Zakres odporności temperaturowej [oC]: -40 ... +60
Kolor: Czarny
Karta techniczna0421

 

 

 


0361 Intra uszczelniacz butylowy do kontaktu z wod pitn

Produkt:  Uszczelniacz butylowy do kontaktu z wodą pitną 0361

Opis: Wysokiej jakości syntetyczny uszczelniacz z masy butylowej dostępny w postaci taśm lub w pojemnikach. Dopuszczony w Wielkiej Brytanii przez Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) do uszczelniania w przypadku kontaktu z wodą pitną. Stosowany także do uszczelnień w motoryzacji.
Butyl 0361 może być dostarczony w postaci sznurów, taśm, wielopasków, wykrojów lub profili w typowych lub ustalonych z klientem rozmiarach.


Przyczepność przy kącie odrywania 90o [N/cm]: 12
Przyczepność przy kącie odrywania 180o [N/cm]: 22
Zakres odporności temperaturowej [oC]: -40 ... +90
Kolor: Czarny
Karta techniczna: 0361

 

 

 


 

 

Intra 0385 tasma izolacyjna mastyk butylowy

Produkt: Taśma izolacyjna z mastyku butylowego Intra 0385

Opis: Wysokiej jakości taśma z mastyku butylowego. Trwale plastyczna, doskonale przylegająca do każdej powierzchni i wypełniająca nierówności pod wpływem nacisku. Znakomite właściwości elektroizolacyjne. Odporna na promieniowanie UV. Odpowiednia do izolacji i napraw kabli niskiego napięcia z gumową (i inną) powłoką izolacyjną , do zabezpieczania przed wilgocią pojemników, puszek, skrzynek.


Całkowita grubość [mm]: 1.0, 3.0
Przyczepność 180o [N/25mm]: 35
Wytrzymałość dielektryczna [kV/mm]: 14
Zakres odporności temperaturowej [oC]: od -40 do +90
Karta techniczna: 0385