Informujemy, że wszystkie nowe dostawy taśm Scapa po 4 kwietnia 2022 będą już przez producenta realizowane wg nowego cennika.

Zmiana cen od 4.04.2022 - informacja Scapa

W wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę nasza działalność, a także nasze łańcuchy dostaw odczuły gwałtowny i bezprecedensowy wzrost kosztów gazu ziemnego i innych kosztów energii, a także gwałtowny wzrost kosztów surowców i transportu.

Scapa w swojej produkcji w Europie jest uzależniona od kilku źródeł energii i dlatego jest w pełni narażona na ostatnie wydarzenia związane z cenami i dostępnością gazu ziemnego i innych źródeł energii. W celu zapewnienia ciągłości produkcji i ciągłości dostaw, Scapa w tej sytuacji ponosi dodatkowe nakłady na energię wykraczające poza dotychczasowe ceny rynkowe.

W odniesieniu do surowców, biorąc pod uwagę złożoność i rozległość swojego portfolio produktowego, Scapa posiada wielu wyspecjalizowanych dostawców, którzy zapowiedzieli ograniczoną dostępność, albo znaczne podwyżki cen na swoich produktach.

Scapa stale monitoruje otoczenie geopolityczne oraz rządowe i legislacyjne inicjatywy w krajach, w których działa, w celu określenia ich wpływu na zmiany cen i dostępność zasobów. Scapa sumiennie współpracuje ze swoimi dostawcami i organami rządowymi w celu zabezpieczenia dostaw i zminimalizowania w jak największym stopniu wpływu na swoją strukturę kosztów.

Pomimo nieustających wysiłków i zaangażowania w złagodzenie wpływu obecnej sytuacji, Scapa jest zmuszona podjąć zdecydowane środki już teraz, aby zapewnić przyszłą ciągłość dostaw dla swoich klientów i rynków.

W związku z tym od 4 kwietnia 2022 r. Scapa zmienia swoje ceny dla wszystkich produktów zgodnie z poniższym wykazem:

- taśmy samowulkanizujące do 4%

- taśmy PCV platyfikowane do 6%

- taśmy z twardego PCV do 9%

- taśmy polietylenowe do 4%

- pianki PCV do 4%

- taśmy tkaninowe do 4%

- taśmy papierowe do 10%

- taśmy aluminiowe do 9%

- taśmy montażowe 2-stronnie klejące do 7%

- pozostałe do 8%

 

Bieżące ceny taśm Scapa obowiązują do wyczerpania naszych zapasów magazynowych.

Aktualizacja cen będzie odbywać się wraz z nowymi dostawami.