Znacznie częściej jednak zdarza się sytuacja, gdy zakres przekazywanych wskazówek czy ostrzeżeń powinien być z jednej strony węższy – wskazując na istnienie zagrożenia lub konieczność dostosowania się do jakiejś reguły, z drugiej sam komunikat, a tym samym znakpowinien być w maksymalnym stopniu uproszczony i uniwersalny.Taką funkcję najlepiej wypełniają wszelkiego rodzajutaśmy znakujące. Informowanie przy pomocy taśm jest bardzo rozpowszechnione, a ich różne typy pozwalają na użycie w niemal każdych warunkach. Zobaczmy, jakie są dostępne taśmy znakujące i przyjrzyjmy się ich zastosowaniom.

Taśmy ostrzegawcze

Taśmy znakujące wykonane z tworzywa sztucznego są jednym z najwygodniejszych sposobów oznaczania różnych powierzchni, przedmiotów czy całych stref. Łatwomożna je umieścić w niemal każdym miejscu,przyklejając do podłoża czy owijając wokół rozmaitych elementów. Za pomocą taśm można bardzo wyraźnie zwrócić uwagę osób, które znajdą się w pobliżu, a wysyłany przez nie sygnał jestczytelny i łatwy do zinterpretowania.Taśmy są wykonywane w różnych kolorach, a część z nich jest zarezerwowana dla bardzo konkretnych zastosowań i sytuacji.

Jednymi z częściej wykorzystywanych taśm znakujących są te, których używa się dowyznaczania różnego rodzaju stref niebezpiecznych.Są one stosowane przy znakowaniu przestrzeni stanowiących potencjalne zagrożenie ze względu na swoje usytuowanie czy charakter, a także do zwracania uwagi na różnego rodzaju nagłe zdarzenia i awarie. Do taśm tego typu można zaliczyćtaśmy ostrzegawcze, które są przyklejane tam, gdzie przechodzące osoby mogą mieć kontakt m.in. z pracującymi urządzeniami, zagrożeniami występującymi na ciągu komunikacyjnym (krawędzie, stopnie, obniżone przejścia), a także prowadzonymi w pobliżu robotami, np. wykopami czy pracami na wysokości.

W przypadku wykonywania oznaczeń trwałych najczęściej używa siętaśm ostrzegawczych z ukośnymi pasami w kolorze żółtym i czarnym,które są ułożone na przemian. Taśmy tego typu są umieszczane tam, gdzie można mieć kontakt z różnymi nieruchomymi przeszkodami. Taśmy żółto-czarne przykleja się na stopniach, progach, wzdłuż krawędzi ramp i platform, a także na filarach czy słupach.

Z oznaczeń w postaci taśm ostrzegawczych w kolorach żółtymi i czarnym korzysta się zarówno w obiektach użyteczności publicznej, jak i w budynkach związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej czy logistycznej. Ich użycie wynika po części zprzepisów BHP,a po części z innych uregulowań, np. prawa budowlanego.

Użycie taśm żółto-czarnych jest możliwe również do wygradzania miejsca, w którym są prowadzone prace związane z konserwacją czy naprawą różnych urządzeń, robotami budowlanymi. Są one wykorzystywane wówczas, gdy zamykają dostęp dostrefy wyłączonej z ruchu pieszego w sposób zaplanowany.W sytuacji, gdy zamknięcie dostępu wiąże się zezdarzeniem nagłym,np. wypadkiem czy awarią do tego samego celu stosuje się taśmę z naprzemiennychpasów w kolorze białym i czerwonym.

Taśma czerwono-białabędzie więc stosowana tam, gdzie zarządca terenu chce ostrzec przed głębokimi wykopami, odsłoniętymi lub uszkodzonymi instalacjami, np. przesuniętymi pokrywami studzienek kanalizacyjnych. Taśm ostrzegawczych w kolorze biało-czerwonym używa się również przywyłączeniu urządzeń z eksploatacji.Stosowane są np. w razie uszkodzenia windy, ale także przy awariach drzwi automatycznych, schodów czy przejść.

Naklejona taśma czerwono-biała jest też używana pomocniczo do oznaczania miejsc, w których jest zainstalowanysprzęt przeciwpożarowy, np. gaśnice, hydranty ppoż. albo włączniki systemu alarmowego.

Taśmy do znakowania elementów infrastruktury przesyłowej

Taśmy do znakowania są używane również do wskazywaniarozmieszczenia różnych elementów infrastruktury przesyłowejorazinformowania o ich awariach.Taśmy przeznaczone do oznaczania instalacji wodnych i kanalizacyjnych mają kolorniebieski, zielony lub brązowy.Przy oznaczaniu awarii korzysta się dość często także z taśm biało-zielonych lub biało-niebieskich.

Instalacje gazowesą oznaczane taśmami wkolorze żółtym,taśm tej barwy używa się także przy wygradzaniu stref, w których prowadzone są prace związane z konserwacją, naprawą czy wymianą instalacji gazowej. Z żółtych taśm korzysta się też podczas awarii sieci gazowej lub przy zamykaniu terenu, na którym może się ulatniać gaz.

Taśmy wkolorze niebieskimsą z kolei stosowane przy oznaczaniuinstalacji energetycznych,wktórych płynie prąd o napięciu nieprzekraczającym 1 kV. W przypadku wyższych napięć używane sątaśmy czerwone.

Taśmy do znakowania ciągów komunikacyjnych

Taśmy do znakowania są również bardzo często używane dowyznaczania przejśćoraz różnychstref związanych z przemieszczaniem się.Przy pomocy taśmy, zwykle w kolorze żółtym wykleja się np. ciągi komunikacyjne w halach magazynowych czy produkcyjnych. Przy bardziej skomplikowanych systemach często stosuje się również dodatkowe kolory, np. taśmy o barwie zielonej.

Znakowanie dróg przemieszczania się i różnych stref jest też często stosowanew placówkach służby zdrowia,np. na szpitalnych oddziałach ratunkowych, czy innych miejscach, gdzie pozostawienie wolnych przejść i nieblokowanie wejścia do poszczególnych pomieszczeń ma dużeznaczenie dla bezpieczeństwa obiektu lub jego sprawnego funkcjonowania.Z taśm do znakowania korzysta się również w sklepach, na lotniskach i dworcach, a także innych miejscach, gdzie gromadzi się większa ilość osób i niezbędne jestsprawne kierowanie ich ruchem.

Taśmy do znakowania sprawdzają się również wzastosowaniach związanych ze sportem.Za ich pomocą można wykonywać oznaczenia na boiskach, np. linie na boisku do siatkówki, koszykówki czy piłki halowej, a także znakować przejścia dla kibiców czy poszczególne sektory. Taśmy znakujące sprawdzą się również, np. przy oznaczaniu kortów do gry w squasha.