1Intra 0385 tasma izolacyjna mastyk butylowy

Podstawowe zalety kauczuku butylowego? 

Kauczuk butylowy powstaje w rezultacie polimeryzacji izobutylenu bądź kopolimeryzacji tego elementu w połączeniu z izoprenem lub butadienem. Jest to środek wyróżniający się wysoką żywotnością. Warto wskazać, że wyrób ten zachowuje pierwotną plastyczność mimo upływu znacznego okresu. Nie zawiera rozpuszczalników, dlatego nie można tutaj mówić o ubytku masy preparatu. Wśród istotnych zalet wymienia się również odporność na twardnienie, wysychanie, czy też kurczenie. Co więcej, nie poddaje się aktywności soli drogowej. Bardzo dobrze przylega do standardowych powierzchni konstrukcyjnych, budowlanych, czy motoryzacyjnych. W tym przypadku nie trzeba także obawiać się działania promieniowania UV. Jest to także uszczelniacz rozłączny, co oznacza, że bez większych trudności można rozdzielić sklejone powierzchnie, oczywiście w razie konieczności. Środek może być wytłoczony jako sznur butylowy.

Zastosowanie i cechy sznura butylowego 

Produkt jest przykładem dobrego uszczelniacza. Przynosi doskonałe rezultaty przy wypełnianiu otworów, czy też tłumieniu wstrząsów. Co więcej, sznur butylowy zapewnia skuteczną, a co najważniejsze trwałą ochronę przed wilgocią. Lepkość materiału sprawia, że wspaniale przylega do obszarów gładkich i strukturalnych. Najczęściej nabywany jest do uszczelnień połączeń konstrukcji, połączeń blach, płyt warstwowych, parapetów, zabezpieczenia kloszy lamp oświetleniowych, nadwozi samochodowych, a także połączeń  w konstrukcji maszyn, jachtów. Jest to niezastąpiona bariera przed przeciekaniem konstrukcji budowlanych.

Ponadto sznury butylowe stosowane są: 

- w procesach szklenia (osadzanie szkła w profilach stalowych), witraże; produkcja okien
- w motoryzacji: klosze lamp samochodowych, boczki drzwiowe, podszybia, szyberdachy, okna zabudowy (kampery, autobusy), połączenia elementów karoserii
 - w marinie: bulaje, wszelki uszczelki i połączenia konstrukcji
- jako elementy obudowy lamp ulicznych, paneli świetlnych, reklam, witryn
- w budownictwie do uszczelnień profili, elewacji, dachów, oranżerii, płyt warstwowych, arkuszy blach, zbiorników, silosów
- w wentylacji i klimatyzacji do uszczelnień kołnierzy i połączeń kanałów wentylacyjnych
- inne wymagające stworzenia bariery dla przenikania wilgoci, wody, powietrza.