tasma

Sznury butylowe są wykorzystywane w wielu branżach, w tym m.in. w budownictwie, motoryzacji, przemyśle maszynowym itp. Ich nadrzędnym zadaniem jest zapobieganie przenikaniu wilgoci. W praktyce jednak spełniają wiele dodatkowych funkcji, o których wspominamy w tym artykule, podając również przykłady ich najczęstszego zastosowania.

Czym się cechują sznury butylowe?

Podstawowe właściwości sznurów butylowych, które determinują późniejsze zastosowanie tego wyrobu, wynikają ze specyfiki tworzywa użytego do ich produkcji. Wykonane są z mieszanki kauczukowej z zachowaniem wysokich standardów dotyczących składu chemicznego używanych materiałów (standardy regulowane dyrektywami unijnymi). Mieszanka jest niezmienna plastycznie, dlatego nie twardnieje ani nie kruszeje. Nie zawiera w sobie żadnych substancji lotnych i nie ma ryzyka ubytku masy, skurczu, czy odspojenia od uszczelnianej powierzchni.

Butyl jest masą lepną, przypominającą plastelinę. Lepność jego powierzchni pozwala mu wystarczająco przylegać do uszczelnianego elementu, jednak butyl nie jest klejem montażowym. Butyl jest klejem rozłącznym i wymaga dodatkowych połączeń mechanicznych (śrubowych, zatrzaskowych) wspomagających połączenie uszczelnianych elementów. Rozłączność jednak  jest bardzo pożądaną cechą butylu. Umożliwia ona w razie konieczności inspekcję, otwarcie i dotarcie do uszczelnianego miejsca w celu wykonania przeglądu, inspekcji czy naprawy.

Do najważniejszych cech użytkowych możemy zaliczyć przede wszystkim wyjątkowe właściwości hydroizolacyjne, dzięki czemu sznury butylowe mogą spełniać swój podstawowy cel, a więc skutecznie chronić przed przenikaniem wilgoci. Ubocznym efektem tego jest również zdolność uszczelniania i zabezpieczania przed przepływem powietrza, kurzu, hałasu czy wpływem czynników prowadzących do procesów korozyjnych. Wyroby butylowe wykazują też wysoki poziom odporności na warunki atmosferyczne oraz rozwój grzybów czy pleśni. Bardzo dobrze przylegają do różnych powierzchni.

Warto dodać, że masy butylowe służą nie tylko do produkcji sznurów, ale również taśm czy wstęg, które również znajdują się w ofercie firmy Intra. Istotne jest, iż mogą mieć różne kształty, a także ich skład chemiczny podlega modyfikacji.

Co można zrobić za pomocą sznurów butylowych?

Na rynku możemy znaleźć szeroką ofertę sznurów butylowych, które różnią się rozmiarami, przyczepnością przy kącie odrywania i zakresem odporności temperaturowej.

Typowe sznury butylowe dostępne są w średnicach od 2mm i mogą być użyte do produkcji lamp, paneli, kaset reklamowych. Grubsze sznury butylowe - od 4mm do 15mm - stosowane są w budownictwie, marinie, motoryzacji, do zastosowań jako bariera dla wilgoci lub jako uszczelki urządzeń próżniowych. Najgrubsze sznury o średnicy od 18mm do 35mm o dodatkowo wzbogaconej formule mieszanki stosowane są do uszczelniania elementów prefabrykowanych betonowych (studnie, szamba, studzienki, pokrywy zbiorników i połączenia zbiorników).

Oto przykładowy zakres ich zastosowań:

  • Budownictwo m.in.: dachy, fasady, okna, świetliki, oranżerie, płyty warstwowe, hydroizolacja podposadzkowa;
  • Motoryzacja m.in.: lampy, karoserie, nadwozia;
  • Żeglarstwo m.in.: bulaje, zabudowa;
  • Produkcja maszyn i urządzeń m.in.: pralki, lodówki, maszyny przemysłowe, elementy automatyki, piece i zbiorniki, worki próżniowe.