Produkcja butylu

produkcja butylu

Swą plastyczność, elastyczność i zdolność utrzymywania szczelności butyl zachowuje przez wiele lat. W raportach z symulacji procesów starzeniowych żywotność niektórych oferowanych przez nas mieszanek ocenia się na 25 lat +. Butyl wytłoczony fabrycznie w postaci taśm butylowch, wstęg butylu, sznurów butylowych, czy laminowany włókniną, folią aluminiową, folią PE nie zmienia swojej objętości, nie wykazuje ubytku masy, nie twardnieje. Doskonale wypełnia szczeliny, fugi, dylatacje, zamki połączeń konstrukcji zapewniając szczelność połączenia i zapobiegając przenikaniu wilgoci. Butyl jest odporny na działanie wody, spaye solankowe, odporny na pleśnie i grzyby. Jest nietoksyczny.

 

 Budownictwo

butyl pokrycia dachowe blachy parapety opierzenia uszczelnianie

 

Dzięki swym właściwościom butyl znalazł swoje zastosowanie w wymagającym pasywnym budownictwie zapewniając szczelność konstrukcji. Stosowany jest w dekarstwie do produkcji taśm kalenicowych i kominowych. Do krańcowych połączeń membran i folii dachowych. Taśma butylowa jest również używana jako taśma gwoździowa do zapewnienia szczelności podczas montażu łat, kontrłat oraz akcesoria dachowych. Taśmą butylową uszczelnia się montowane okna dachowe, świetliki dachowe, elewacje, ogrody zimowe, oranżerie itp. Taśma, sznur lub profil butylowy stosowany jest do uszczelnień konstrukcji z płyt warstwowych, do uszczelniania połączeń blach trapezowych, do uszczelnień połączeń opierzeń i obróbek blacharskich, połączeń rynien i odwodnień. Praktycznie dzięki swojej plastyczności i doskonałemu przyleganiu do każdej powierzchni może być stosowany wszędzie, gdzie wymagana jest potrzeba zapewnienia szczelności od dachu, poprzez fasady, szczelny montaż stolarki okiennej, odwodnienia liniowe, izolacje posadzek, izolacje tarasów, fundamentów, aż do uszczelniania membran silosów i zbiorników na odpady, uszczelnień podziemnej infrastruktury kanalizacyjnej i … uszczelnienia folii basenów i oczek wodnych.

Butyl stosowany jestw budownictwie m.in. do:

- uszczelnianie pokryć dachowych

- taśma kalenicowa

- taśma kominowa

- uszczelnianie kominków dachowych i akcesoria dachowych

- membrana paroszczelna do montażu stolarki budowlanej

- fartuchy i izolacje z EPDM

- szklenie

- fasady szklano-aluminiowe

- świetliki i okna dachowe

- daszki, wiaty, oranżerie, ogrody zimowe

- uszczelnianie rynien

- uszczelnianie połączeń konstrukcji

- uszczelnianie połączeń płyt warstwowych

- uszczelnianie połączeń blach trapezowych

- uszczelnianie połączeń skręcanych, nitowanych, gwoździkowych – taśma gwoździowa

- do produkcji płyt warstwowych

- do odwodnień liniowych

- do instalacji kanalizacyjnych

- do izolacji podposadzkowej

- do izolacji tarasów

- do uszczelniania silosów, zbiorników

- jako izolacja podwalin, murłat

- jako uszczelnienie kanałów wentylacyjnych

- jako uszczelka połączenia elementów prefabrykowanych betonowych (kręgi, studnie)

- do wypełniania dylatacji

- do napraw pęknięć powierzchni betonowych

 

 

Motoryzacja

butyl motoryzacja body car karoserie uszczelnianie

 

Butyl jest powszechnie i chętnie stosowany w motoryzacji. Butyl w postaci specjalnie sformułowanej masy jest stosowany do uszczelnień korpusu nadwozi samochodowych. Nakładany jest na połączenia elementów karoserii, poddawany wygrzewaniu i lakierowaniu, staje się niewidocznym gołym okiem, ale bardzo ważnym elementem zapewniającym szczelność przed czynnikami wywołującymi korozję.

Taśmy i sznury butylowe pojawiają się następnie przy montażu i uszczelnianiu elementów karoserii samochodowych, znaleźć je można w elementach szyberdachów,  uszczelnieniach folii boczków w drzwiach samochodowych, w podszybiach, przepustach, jako element zamykający otwory technologiczne, w kloszach lamp… w postaci mat alubutylowych jest jednocześnie elementem wytłumiającym nadwozia samochodowe.

Taśmy i sznury butylowe stosowane są do produkcji przyczep kempingowych i budowy nadwozi kamperów. Są istotnym elementem zapewniającym szczelność takich konstrukcji przed przenikaniem wody i wilgoci.

Butyl w motoryzacji, zapewnia szczelną barierę dla przenikania wilgoci i jednocześnie jest istotnym czynnikiem zapobiegającym powstawaniu korozji.

W zbliżonym zakresie butyl pojawia się w konstrukcjach autobusów, wagonach kolejowych, w ciągnikach i maszynach budowlanych i rolniczych, kadłubach łodzi i jachtów.

Co ważne butyl doskonale klei się powierzchni metalowych, szkalnych oraz wykonanych z tworzyw, ale jednocześnie pozwala na rozłączenie takiego połączenia. Butyl nie jest klejem w sensie mechanicznym. Jest uszczelniaczem, który możemy razie potrzeby usunąć. Dokonać naprawy i nałożyć w to samo miejsce nowy fragment butylu w postaci taśmy lub sznura. Dzięki swojej plastyczności butyl dostosowuje się do powierzchni nierównych i strukturalnych. Podczas ściskania i skręcania jego namiar można usunąć. Butyl można też manualnie, przy użyciu zwilżonych dłoni i palców formować w nieregularne kształty dostosowane do bieżących potrzeb.

Butyl stosowany jest w motoryzacji m.in. do:

- jako masa pęczniejąca do uszczelniania korpusów nadwozi samochodowych

- taśma sznur do uszczelniania elementów karoserii

- podszybia

- boczki

- przyczepy kempingowe i kampery

- klosze lamp samochodowych

- wytłumianie karoserii

- uszczelnianie konstrukcji jachtów i łodzi

- uszczelnianie nadwozi przyczep, autobusów, wagonów, kontenerów

 

 

Przemysł

butyl kanaly wentylacyjne klimatyzacyjne uszczelnianie

 

W przemyśle butyl w postaci masy do wyciskania z kartusza lub rękawa, w postaci sznura lub taśmy może znajdować przeróżne miejsca przeznaczenia, ale zawsze wygenerowane potrzebami zapewnienia szczelności obudowy, szczelności połączenia, szczelności spoiny przed przenikaniem wody i wilgoci. Stosując butyl możemy uszczelnić klosz lampy LED, obudowę panelu solarnego, obudowę panelu sterującego, uszczelnić przepust w sprzęcie AGD. Butyl dzięki swojej plastyczności jest także doskonałym materiałem wytłumiającym drgania i hałasy.

Butyl w specjalnej formule stosowany jest w przemyśle do uszczelnień worków próżniowych, uszczelniania przemysłowych instalacji próżniowych i pieców.

Butyl stosowany jest w przemyśle  m.in. do:

- uszczelnień kloszy lamp

- uszczelnień obudów paneli solarnych

- uszczelnień worków próżniowych

- uszczelnień pieców próżniowych

- jako element instalacji technicznych zapewniający szczelność

- jako element zabezpieczeń antykorozyjnych

- jako mastyk wypełniający przestrzeń wokół izolowanych połączeń elektrycznych