Do czego wykorzystywana jest taśma aluminiowa?

 Aluminium znajduje obecnie zastosowanie w różnych dziedzinach naszego życia i występuje w różnych formach. Jedną z nich stanowią taśmy aluminiowe, których unikalne właściwości sprawiają, że są jednymi z najlepszych materiałów uszczelniających i izolujących na rynku.

Najważniejsze właściwości taśmy aluminiowej

Taśma aluminiowa posiada wiele istotnych właściwości, które przesądzają o jej powszechnym zastosowaniu. Jest elastyczna, świetnie przylega do powierzchni i bardzo dobrze układa się nawet na nierównych powierzchniach. Jest również odporna na działanie różnorodnych czynników atmosferycznych, w tym wysokich temperatur, promieniowania UV, wody. Dzięki tym cechom wykazują wysoką skuteczność przez bardzo długi czas.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że są odporne na przecieranie i korozję. Jednocześnie zapewniają bardzo dobrą przyczepność. Przeciwdziałają też stratom energii, co znacznie zwiększa zakres ich zastosowań.

Zastosowanie taśm aluminiowych

Taśmy aluminiowe znajdują zastosowanie przede wszystkim jako materiały uszczelniające i maskujące. Używane są również jako elementy ekranujące i odbijające światło. Z uwagi na fakt, że przeciwdziałają stratom energii, okazują się bardzo przydatne przy zabezpieczaniu materiałów izolacyjnych. Ten rodzaj taśm służy do zabezpieczania łączeń materiałów izolacyjnych, głównie w ciągach wentylacyjno-klimatyzacyjnych i ciepłowniczych, przy instalacjach urządzeń morskich, linii technologicznych itp.

Taśmę aluminiową można użyć również do naprawy i montażu kominków, uszczelniania i łączenia paneli termoakustycznych czy łączenia, sklejania i napraw cienkich arkuszy blach aluminiowych. Pozwalają na izolację rur z czynnikiem cieplnym, przewodzących parę pod wysokim ciśnieniem, obudów i osłon bojlerów, parowników urządzeń chłodniczych itp.

Do zakresu ich zastosowań warto dodać również możliwość łączenia, sklejania i napraw cienkich arkuszy blach aluminiowych. Przydatne są również podczas galwanizacji, malowania i obróbki wtórnej samolotów i samochodów.

W produkcji przemysłowej samoprzylepne taśmy aluminiowe mogą służyć także do detekcji oznaczonych miejsc na różnych etapach produkcji.