Butyl

Taśmy do szklenia

Oferujemy naszym klientom masy butylowe stosowanych do szklenia wytłoczone w postaci lepnych taśm i sznurów.

 

Nasze butyle produkowane są w Unii Europejskiej z zachowaniem najwyższej jakości potwierdzonej certyfikatem ISO 9001:2000. Produkcja odbywa się z zachowaniem wysokich standardów dotyczących składu chemicznego używanych materiałów rygorystycznie ograniczonych Dyrektywami UE.

 

Masy butylowe mogą być wytłoczone w postaci taśm, wstęg lub sznurów. W indywidualnych przypadkach możliwa jest dalsza modyfikacja składu chemicznego mieszanek pod kątem potrzeb klienta oraz możliwe jest dostarczenie butylu w rozmiarach i postaci wg jego specyfikacji.

 

Butyl do szklenia - podstawowe cechy:

  • plastyczna mieszanka kauczukowa

  • nie twardnieje, nie kruszeje

  • bez substancji lotnych, bez ubytku masy

  • znakomite właściwości wodouszczelniające

  • znakomite właściwości paroszczelności

 

Butyl do szklenia - typowe zastosowanie:

  • szklenie szyb, szyb zespolonych, szyb laminowanych okien

  • szklenie szyb drzwi

  • inne wymagające stosowania nietwardniejących mas uszczelniających przeciw przenikaniu powietrza, wody i wilgoci

 Podstawowe informacje o wybranych masach butylowych proponowanych do szklenia:

Produkt

Kolor

Opis

Foto

Karta
techn.

 

Flexistrip

Czarny, mahoniowy, biały

Syntetyczny uszczelniacz do szklenia używany do szyb zespolonych, szyb laminowanych i pojedynczych tafli szkła w oknach, drzwiach na zewnatrz i wewnątrz budynków.
Jest kombinacją znakomitych właściwości, trwałości, bezpieczeństwa i łatwości użycia. Spełnia wymagania producentów okien i wykonawców.
Zgodny z normą BS 7950 oraz BS 6375

 1 Intra tasma do szklenia flexistrip

 

 

Flexibond

Czarny, mahoniowy, biały

Znakomite zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci w trudnych warunkach środowiskowych oraz wyjątkowa ochrona szczególnie w suchych i wentylowanych ramach drewnianych.
Zgodny z normą BS 7950 oraz BS 6375

 2 Intra tasma do szklenia flexibond

 

Powyższe dane techniczne i informacje opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia własnych prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, związane z zastosowaniem naszych produktów, także w stosunku do osób trzecich.